Jednoduché pozemkové úpravy Drienica
(PDF document) Účastníci JPÚ platby
(PDF document) Ako a kam uhradiť platbu

(PDF document) VEREJNÁ VYHLÁŠKA schválenie registra pôvodného stavu projektu jednoduchých pozemkových úprav vykonávaných v časti katastrálneho územia Drienica
(PDF document) Schválenie registra pôvodného stavu projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Drienica - oznámenie
26.1.2017


(PDF document) Dodatok k zmluve č.1
22.11.2016


(PDF document) Pracovná verzia územia A
(PDF document) Pracovná verzia územia B
(PDF document) Účelové mapovanie polohopisu a výškopisu v obvode projektu pozemkových úprav Drienica
(PDF document) Technická správa
(PDF document) Účelová mapa polohopisu
(PDF document) Účelová mapa polohopisu DRP
(PDF document) Účelová mapa výškopisu
16.11.2016


(PDF document) ZMLUVA O DIELO „JPÚ Drienica 3/2016
(PDF document) V E R E J N Á V Y H L Á Š K A Oznámenie o zverejnení registra pôvodného stavu projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Drienica
(PDF document) V E R E J N Á V Y H L Á Š K A Oznámenie o konaní ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov jednoduchých pozemkových úprav
(PDF document) Oznámenie o konaní ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov jednoduchých pozemkových úprav
(PDF document) Projekt pozemkových úprav Drienica register pôvodného stavu časť A - parcely pôvodného stavu
(PDF document) Projekt pozemkových úprav Drienica - register pôvodného stavu časť B/1 - vlastníci, správcovia a zástupcovia vlastníkov
(PDF document) Projekt pozemkových úprav Drienica - výpis z registra pôvodného stavu
(PDF document) Projekt pozemkových úprav Drienica - výpis z registra pôvodného stavu
(PDF document) Projekt pozemkových úprav Drienica - výpis z registra pôvodného stavu
(PDF document) Projekt pozemkových úprav Drienica - výpis z registra pôvodného stavu
(PDF document) Projekt pozemkových úprav Drienica - výpis z registra pôvodného stavu
(PDF document) Projekt pozemkových úprav Drienica - mapa
26.10.2016(PDF document)Rozhodnutie IBV
Vyvesené: 04.08.2016(PDF document) Zápisnica o vyhodnotení záujmu účastníkov o jednoduché pozemkové úpravy v časti katastrálneho územia Drienica
(PDF document) Jednoduché pozemkové úpravy v časti katastrálneho územia Drienica - mapa
Vyvesené: 7.6.2016(PDF document) Verejná vyhláška - Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav
(jpg document) mapa
Vyvesené: 25.4.2016


celkom: 1417 dnes: 3 online: 1